Borgerlig vigsel

Innan man gifter sig måste man begära en så kallad hindersprövning.
En hindersprövning krävs för att se så att det inte finns några hinder för äktenskapet.
Till exempel får man intyga att man inte redan är gift eller registrerad med någon partner eller att man inte är nära släkt med varandra.
Likaså måste man ange om man har varit gift tidigare och i så fall hur många gånger.
Är någon av parterna under 18 år måste man få särskild dispens från länsstyrelsen.

Blanketten för hindersprövning fyller man i tillsammans med den man ska ingå äktenskap.
Därefter lämnar man in den till skatteverket.
Väljer man att skicka in den ska den bevittnas av två andra personer för att vara giltlig.
Finns det inga hinder för äktenskapet skickar skatteverket intyg om hindersprövning.
Intyget är giltligt i 4 månader och det måste ges till vigselförättaren.
Det ska nämligen vara underlag till protokoll och vigselbevis. Efter vigseln får sedan paret ett vigselbevis eller ett utdrag ur vigselprotokollet och vigselförättaren underrättar skatteverket om vigseln.

 

Vigselförättare

 

Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare för respektive kommun.
En borgerlig vigselförättare kan t.ex. vara borgmästare, kommunalråd eller en rektor.

Den vanligaste platsen där ett borgerlig bröllop äger rum är Rådhuset eller Stadshuset.
Men kommer man bara överrens med sin vigselförättare kan bröllopet ske i princip var som helst.

Att gifta sig i Stadshuset eller Rådhuset är gratis. Likaså kostar inte vigselförättaren någonting.
Väljer man däremot att gifta sig på någon annan plats får man betala resan för vigselförättaren.
Under vigseln ska det medverka minst två vittnen som är över 18 år. Vill man inte ha någon från den egna släkt eller vänkretsen kan man kalla två kommunala tjänstemän.