Registrerat partnerskap

1995 trädde den s.k. partnerskapslagen i kraft i Sverige.
Den innebar att homosexuella kvinnor och män fick rätt att ingå registrerat partnerskap.
Cermonin vid ett registrerat partnerskap liknar den vid en borgerlig vigsel. Det är ett registreringsförfarande helt enkelt.

I samband med registreringen erhåller paret i stort sett samma rättigheter och skyldigheter som ett gift par.

Idag välkomnar kyrkan även HBT-par som ingått partnerskap att få välsignelse i kyrkan.

Hindersprövning


Innan man kan ingå registrerat partnerskap måste man hos skattemyndigheten där endera partnern är skriven, ansöka om hindersprövning.
Den som inte är folkbokförd i Sverige ska då styrka sin identitet, medborgarskap och civilstånd.

När hindersprövningen är klar utfärdar skattekontoret ett intyg för registrering av partnerskap.
Intyget ska tas med till vigselförrättaren och gäller i fyra månader.
Man måste vara över 18 år för att kunna ingå registrerat partnerskap och inte vara nära släkt med den blivande partnern eller redan vara gift med någon annan.

 

Registrerat partnerskap

Förutom själva delen där båda partners svarar ja till registeringen kan man naturligtvis utöver detta ha vilka inslag man vill, t.ex. sång eller textläsning.